Publications in Danish

1) Riisgård H.U. (ed.) (1978). Olieforurening i det marine miljø. Rapport fra Miljøstyrelsens fagkyndige udvalg. Miljøstyrelsen, november 1978, 88 pp.

2) Riisgård, H.U. (1980). Havforureningslaboratoriets forskningsprogram. I: Kystnære farvande. Særudgave af Ugeskrift for Jordbrug, 51-57.

3) Riisgård, H.U. (1980). Tungmetaller, kemiske tilstandsformer og biologiske effekter i det marine miljø. I: Forureningssituationen i Skagerak-Kattegat. Nordisk udredningsserie B 24, 111-126.

4) Riisgård, H.U. (1981). Tungmetaller I. Fisk og Hav, 37-43.

5) Riisgård, H.U. (1981). Det giftige metal trænger ind i cellen. Forskningen & Samfundet, 4: 3-6.

6) Riisgård, H.U., G. Ærtebjerg Nielsen (1981). Miljøproblemerne i Hjarbæk Fjord. Kaskelot, 49: 16-27.

7) Riisgård, H.U. (1982). Olieforurening - spredningsveje og biologiske effekter. Kaskelot, 51: 3-15.

8) Riisgård, H.U. (1982). Biologisk monitering: Forureningsovervågning i havmiljøet. Stads- og Havneingeniøren, 2: 34-39.

9) Riisgård, H.U. (1982). Cheminovas forurening før og nu. Kaskelot, 52: 3-15.

10) Riisgård, H.U. (1982). Biologiske effektstudier i havmiljøet - Strategier og metoder til studier af subletale effekter hos marine organismer. Biologforbundets Forlag, 32 pp.

11) Riisgård H.U., A. Randløv, E. Poulsen (1982). Miljøundersøgelser i Limfjorden. Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, maj 1982,108 pp.

12) Riisgård, H.U., A. Randløv (1982). Kviksølvbelastningen af farvandene omkring Harboøre Tange og Limfjorden belyst ved hjælp af blåmuslinger. Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, maj 1982, 56 pp.

13) Riisgård, H.U. (1983). Superfos og tungmetaller i Lillebælt. Kaskelot, 54: 2-23.

14) Riisgård, H.U. (1984). Næringssalte og iltmangel i Limfjorden. Kaskelot, 58: 1-14.

15) Riisgård, H.U. (1984). Cheminova - en ren giftfabrik? Natur & Miljø, 3: 28-32.

16) Riisgård, H.U. (1985). Grundrids af kviksølvs økotoxikologi i akvatisk miljø. Vand & Milj4, 4: 163-167.

17) Riisgård, H.U. (1985). Superfos' udledninger af kobber, bly og lanthanider. Kaskelot, 61: 16-19.

18) Riisgård, H.U. (1985). Kviksølv i marine fødekæder. Kviksølvforurening og tekniske løsningsmuligheder. Red. K. Christiansen. Teknologisk Institut, 69-75.

19) Riisgård, H.U. (1986). Økotoxikologisk forskning ved Biologisk Institut. Odense Universitets årsberetning for 1985, 25-36.

20) Famme, P., H.U. Riisgård (1986). Ny metode til belysning af kviksølvs ophobning i marine fødekæder. Dansk Kemi: 6/7: 188-191.

21. Riisgård, H.U. (1986, 1990 2. udg.). Basisbog i økologi. Gads Forlag, 129 pp.

22. Riisgård, H.U. (1986). Forurening af vandet - et internationalt problem. Danmarks amtsråd nr. 1011, 21-22.

23) Riisgård, H.U. (1987): Havforskningen må styrkes. Forskningen & Samfundet, 1: 28-31.

24) Riisgård, H.U. (1987): Tandlægernes kviksølvforurening. Tandlægebladet 91(10): 468-471.

25) Riisgård, H.U. (1987). Nordsøens forurening. Kaskelot, 72: 2-17.

26) Riisgård, H.U. (1990). Drivhuseffekt og globalt klimaskift. Kaskelot, 86: 2-12.

27) Riisgård, H.U. (1990). Ozonlagets nedbrydning. Kaskelot, 86: 12-21.

28) Riisgård, H.U., I. Clausen, F. Møhlenberg, J.K. Petersen, N.J. Olesen, M., P.B. Christensen, M. Møller, P. Andersen (1994) Filtratorer, planktondynamik og biologisk struktur i Kertinge Nor. Havforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 45, 87  

29) Riisgård, H.U., P.S. Larsen (1996). Biologiske filter-pumper. Naturens Verden, 8: 307-318.

30) Riisgård, H.U., C. Jürgensen, F.Ø. Andersen (1997). Kertinge Nor. Kaskelot, 114: 2-19.

31) Riisgård, H.U., C. Jürgensen (1999). Filtrerende dyr og plankton-dynamik. Vand & Jord, nr. 1: 16-17.

32) Riisgård, H.U., P.S. Larsen, C. Nielsen (2002). Filtrerende bryozoer - partikler og strømmende vand. Naturens Verden 5: 12-23.

33) Riisgård, H.U., P.S. Larsen (2003). Suspensionsernæring - om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe. Vand & Jord, nr. 1: 4-7.

34) Riisgård, H.U. & P.S. Larsen (2003). Mosdyrene har klaret naturens udfordringer i over 500 mio. år. Naturlige Udfordringer - Formidling af Naturvidenskab og Teknik til Unge. Udgivet på www.natnet.dk

35) Seerup, D.F, E. Glob, H.U. Riisgård (2003). Filtrerende bunddyr i Odense Fjord. Vand & Jord, nr.3: 96-100 )

36) Riisgård, H.U., O. Moeslund (2004). Gopler i Limfjorden. Vand & Jord, nr. 2: 48-51.

37) Riisgård,H.U. & P.S. Larsen (2004). "Filtrerende dyr og biologiske filter-pumper". Naturlige Udfordringer - Formidling af Naturvidenskab & Teknik til Unge. Udgivet på www.natnet.dk

38) Riisgård, H.U. (2006). "Tæpper af gopler og millioner af krabber". Bidrag til side 107-110 i bogen Limfjorden af Jan Skriver. Udgivet af Limfjordsamterne.

39) Riisgård, H.U., L.F. Møller (2007). Vandmænd og andre gopler i Limfjorden. Vand & Jord, nr. 2: 66-69.

40) Riisgård, H.U. (2007). Vindmøller ødelægger den skønne natur. Tidsskrift om miljø og samfund - Miljøsk, nr. 47: 28-29.

41) Riisgård, H.U. (2007). Invasiv Mnemiopsis-ribbegople i danske farvande. Vand & Jord, nr. 3: 89-90.

42) Tendal, O.S., H.U. Riisgård, K.R. Jensen (2007). Dræber-ribbegoplen i danske farvande - en folkelig undersøgelse. Dyr i natur og museum, Statens Naturhistoriske Museum (accepteret), se også Folkelig Undersøgelse

43) Riisgård, H.U., L. Bøttiger, C.-M. Vandt Madsen (2007). Forekomst af den invasive ribbegople Mnemiopsis leidui i Limfjorden i august og september 2007 - vurdering af mulige effekter. Rapport fra Marinbiologisk Forskningscenter, Syddansk Universitet, september 2007, pp.47 (download)

44) Tendal, O.S., Riisgård, H.U., Jensen, K.R. (2007). Dræber-ribbegoplen i danske farvande - en folkelig undersøgelse. Dyr i natur og museum. Zoologisk Museum, nr. 2: 2-5.

45) Riisgård, H.U. (2008). Dræbergopler i danske farvande. Naturens Verden nr. 7-8: 2-9.

46) Riisgård, H.U., O. Tendal (2009). Goplerne kommer. Kaskelot 178: 26-33.

47) Riisgård, H.U. (2011) Gigantiske olie-faner i Den Mexikanske Golf. Miljøsk, jan. 2011, nr. 58

48) Riisgård, H.U., Tendal, O. (2010). Invasive comb jellies (Mnemiopsis leidyi) in Danish waters. Pool32Mag, vol:2, p. 212-225 (E-publication in fly fishing e-magazine): published 25 September 2010 online, see link http://www.pagegangster.com/p/J8Wtt/

49) Riisgård, H.U. (2014). Cheminovas kviksølvforurening ved Harboøre Tange - skal fiskeriforbuddet opretholdes? Dansk Kemi, 95, nr. 11, s. 7.

50) Riisgård, H.U., Jensen, K.R., Tendal, O.S. (2017) Dræbergoplen i danske farvande - 10 år efter. Kaskelot nr. 215, s. 24-28

51) Riisgård, H.U. (2017). Cheminovasagen - som jeg oplevede det dengang. Side 367-377 i bogen: Fisk kan ikke tale. En fiskers kamp mod Cheminovas forurening (red. Jens Østergaard & Flemming H. Madsen). Forlaget Rebild

52) Riisgård, H.U. (2017). Økologi - grundtræk af den moderne økologi for universitetsstuderende. The eBook company: Bookboon.com, pp. 145, ISBN 978-87-403-1759-6

53) Riisgård, H.U. (2022). Da universitetet kom til Kerteminde. Fjordbiologisk Laboratorium (1990-2020). Cartha 2021/2022 side 5-18, Årsskrift for Østfyns Museer ISBN 978-87-92620-95-8 

54) Riisgård, H.U. (2023). Forord (med personligt supplement) til bogen "Limfjorden i med- og modvind" af Jens Østergaard. Forlaget Legimus, 255 sider. 

Se også "Indlæg og kommentarer i aviser o.l."

 

 


^ Top